როგორ მოვ?კლოთ წონაშ? მშობ?არობ?ს შემდეგ? » სრულყოფილება ხელმისაწვდომია


 
 
 


როგორ მოვ?კლოთ წონაშ? მშობ?არობ?ს შემდეგ?

ავტორი: shorena 2-03-2013, 22:23, ნახეს: 1475

Share
0
როგორ მოვ?კლოთ წონაშ? მშობ?არობ?ს შემდეგ?


ორსულობ?ს პერ?ოდშ? ქალ?ს ორგან?ზმშ? მ?მდ?ნარეობს ჰორმონალურ? ცვლ?ლებებ?, ერთ–ერთ მთავარ დავალებას წარმოადგენს ბავშვ?ს საკვებ?თ უზრუნველყოფა როგორც მუცლად ყოფნ?სას ასევე მ?ს? დაბადებ?ს შემდეგ. გარდა ამ?სა, ორსულობ?ს დროს ორგან?ზმ? მზად არ?ს უფრო კარგად და სწარაფად შე?წოვოს საკვებ? ნ?ვთ?ერებებ?.

ზოგადად, ორსულობ?სას გაზრდ?ლ?ა ენერგეტ?კულ? მოთხოვნ?ლებაც. ამ პერ?ოდშ? სავარაუდოდ ორსულ? ?ღებს 85 ათას კკალ–ს, აქედან 41 ათას? კკალ მოდ?ს ცხ?მოვან პროდუქტებზე. მეტაბოლურ პროცესებზე მოდ?ს 36 ათას? კკალ. ხოლო უმოძრაობ?სას ამას ემატება 8 თას? კკალ. ყოველდღ?ურ მოთხოვნა 280 დღ?ს განმავლობაშ? ?ზრდება 300 კკალორ?თ.. ამ?ტომ აუც?ლებელ?ა ორსულმა გა?თვალ?სწონოს საკვებ? პროდუქტებ?ს მ?ღებ?სას მ?ს? კალორ?ებ? და მ?მართოს შესაბამ?ს დ?ეტას.

სხვადასხვა ტრ?სემესტრშ? ორსულთათვ?ს დამახას?ათებელ?ა სხვადასხვა ენერგეტ?კულ? მოთხოვნ?ლება. ამ?ს პარალელურად მც?რდება ფ?ზ?კურ? აქტ?ვობაც. ამასთან ორსულთათვ?ს დამახას?ათებელ?ა შეშუპებაც. ?ს?ნ? წონაშ? ?მატებენ დაახლოებ?თ 10–12 კ?ლოგრამს. აუც?ლებელ?ა რაც?ონალურ? კვება, აუც?ლებელ? არ არ?ს დამატებ?თ ნახშ?რწ@@@ბ?ს, ც?ლებ?ს და ცხ?მებ?ს მ?ღება. ცხ?მებ? მ?ზანშეწონ?ლ?ა მ??ღოს ომეგა 3 ცხ?მოვან? მჟავებ?. ?მ პროდუქტებ?სგან როგორ?ცაა კაკალ?, სო?ო,ზღვ?ს პროდუქტებ?, კვერცხ? და სხვა.

ორსულ? ქალ? უნდა ?კვებოს რაც?ონალურად, კვებ?ს რაც?ონშ? უნდა სჭარბობდეს ბოსტნეულ? მათ შორ?ს, ოხრახუშ?, ?სპანახ?, კამა... ასევე ღვ?ძლ?, კაკალ?,მთელ? მარცვალ?.

ორსულობ?ს დროს ყველაზე მნ?შვნელოვან?ა ნაყოფ?ს ძვლოვან? ქსოვ?ლ?ს ჩამოყალ?ბება. ამ დროს უნდა მოხდეს ორგან?ზმ?ს მ?ერ კალც?უმ?ს კარგად შეწოვა. ამ?ტომაც ორსულობ?ს პერ?ოდშ? რეკომენდ?რებულ? კალც?უმ?თ მდ?დარ? პროდუქტებ?ს მ?ღება, დღე–ღამ?ს განმავლობაშ? 700–1200 მგ. ბუნებრ?ვ? კალც?უმ? არ?ს რძ?ს პროდუქტებშ?. 3 ჭ?ქა რძე ან 200 გრამ? ხაჭო დღეშ?, სრულ?ად საკამ?რ?ს?ა ორგან?ზმა მ??ღოს საჭ?რო რაოდენობ?ს კალც?უმ?.

ამ?ს პარალელურად აუც?ლებელა გავაკონტროლოთ თუთ??ს, ?ოდ?ს და რკ?ნ?ს საჭ?რო რაოდენობ?თ მ?ღება. დ?დ? რაოდენობ?თ კვებ?ს პროდუქტებ?ს მ?ღება ?წვევს ჭარბ წონას – ს?მსუქნეს, რაც უარყოფ?თად მოქმედებს ორსულ?ს ჯანმრთელობ?სთვ?ს. ამ?ტომაც აუც?ლებელ?ა ყოველთვ?ურად მოხდეს წონ?ს კონტროლ?.

მშობ?არობ?ს შემდეგ სასურველ?ა ყურადღება მ?აქც?ოთ ზედმეტ კ?ლოგრამებს. ცნობ?ლ?ა რომ ჰორმონ? პროლაქტ?ნ? რომელ?ც სტ?მულ?რებას აძლევს ლაქტაც?ას ?ს ასევე ხელს უწყობს ცხ?მებ?ს დაგროვებას, ამ?ტომაც სასურველ?ა გავაკონტროლოთ საკვებ?ს მ?ღება ლაქტაც??ს პერ?ოდშ? და განსაკუთრებ?თ მ?ს? დასრულებ?ს შემედეგ. ლაქტაც??ს შემდეგ, წონ?ს დაკარგვ?ს საუკეთესო მაჩვენებელ?ა კვ?რაშ? 1–1,5 კ?ლოგრამ?. ეს შედეგ? შესაძლოა მ?ღწეულ ?ქნას კალორ?ებ?ს დათვლ?ს შედეგად. აუც?ლებელ?ა ყოველდღ?ურ? კვებ?ს რაც?ონ? შევამც?როთ 500–600 კკალორ??თ, და ფ?ზ?კურ? აქტ?ვობ?თ.

ამ რეკომენადაც?ებ?ს გათვალ?სწ?ნებ?თ მ?აღწევთ შედეგს და უკან მო?ტოვებთ ზედმეტ კ?ლოგრამებს.
ტეგი: დ?ეტა

კატეგორია: ჯანმრთელობა

პატივცემულო მომხმარებელო, თქვენ შემოხვედით როგორც დაურეგისტრირებელი მომხმარებელი, გთხოვთ დარეგისტრირდეთ და შემოხვიდეთ საიტზე თქვენი სახელით.


კომენტარების დამატება

სახელი:*
ელ-ფოსტა:*
კომენტარები:
შეიყვანეთ კოდი: *