კომპოტებ?, მურაბებ? » სრულყოფილება ხელმისაწვდომია


 
 
 


კომპოტებ?, მურაბებ?

ავტორი: eka777 9-02-2012, 22:33, ნახეს: 5289

Share
1
გაზაფხულ?სა და ზაფხულ?ს სურნელ? და გემო ზამთარშ?ც რომ ?გრძნონ, დ?ასახლ?სებ? ხარშავენ კომპოტებს, მურაბებს და საზამთროდ ?ნახავენ. შენახვ?ს წესებ?ს მკაცრ? დაცვა კ? მართლაც მნ?შვნელოვან?ა. აუც?ლებელ?ა სტერ?ლ?ზაც??ს წესებ?ს ცოდნაც, რათა საფრთხე არ შევუქმნათ ოჯახ?ს წევრებ?ს ჯანმრთელობას. განსაკუთრებ?თ სასარგებლოა ალუბალ?, ატამ?, გარგარ?, ვაშლ?, მსხალ?, კომშ?, შ?ნდ?, კენკრა.

ალუბალ?

კომპოტებ?, მურაბებ?

ალუბალ? შე?ცავს 7,3-17,5% შაქარს, 0,8-2,4% მჟავას, 0,15-0,88% მთრ?მლავ ნ?ვთ?ერებას. მდ?დარ?ა ვ?ტამ?ნებ?თ. განსაკუთრებ?თ სასარგებლოა ს?სხლნაკლულობ?სა და გაც?ებ?ს დროს. ჩვ?ლ? ბავშვებ?სთვ?ს კარგ?ა მ?ს? ახალგამოწურულ? წვენ?.

კომპოტ?: კარგად გარჩეულ?, გარეცხ?ლ? ალუბალ? ?ხარშება შაქრ?ს ს?როფშ?. ს?როფ?ს მოსადუღებლად ერთ ლ?ტრ წყალს ემატება 200 გ შაქარ?. ს?როფ? ც?ვ? უნდა ?ყოს. შემდეგ ხ?ლ?თ სავსე ქ?ლას წყლ?ან ქვაბშ? დგამენ და 40 წუთ?ს განმავლობაშ? ადუღებენ გასასტერ?ლებლად. ამ?ს შემდეგ ახურავენ თუნუქ?ს თავსახურს და სპეც?ალურ? მოსახუფ? ხელსაწყოთ? მჭ?დროდ ხუფავენ.

მურაბა: ალუბალ? გადავარჩ?ოთ, გავრეცხოთ. სამურაბე ტაშტშ? ჩავასხათ წყალ?, წამოდუღებ?სთანავე ჩავყაროთ შაქარ?, ადუღებ?სთანავე ჩავყაროთ შ?გ ალუბალ?, ვხარშოთ და თან ქაფ? მოვხადოთ. როცა მზად ?ქნება, გადმოვდგათ ცეცხლ?დან. შევაგრ?ლოთ, ჩავასხათ წ?ნასწარ გარეცხ?ლ და გასტერ?ლებულ ქ?ლებშ? და მჭ?დროდ დავახუროთ თავსახურებ?.

საჭ?როა: ალუბალ? - 1 კ?ლოგრამ?, შაქარ? - 1 კ?ლოგრამ?, წყალ? - 1 ჩა?ს ჭ?ქა.
ალუბლ?ს მურაბა მეორენა?რად: ალუბალ? გავარჩ?ოთ, გავრეცხოთ ბლომად წყალშ?, სამურაბე თასშ? ფენებად ჩავაწყოთ და ფენა-ფენა მოვაყაროთ შაქარ?. გავაჩეროთ რამდენ?მე საათ?, დავდგათ ცეცხლზე და მოვხარშოთ. ასეთ? მურაბა უწყლოდ ?ხარშება. როცა მზად ?ქნება (ს?როფ? გასქელდება), გადმოვდგათ ცეცხლ?დან, ჩავასხათ ქ?ლებშ?, დავახუროთ თავსახურებ? და შევ?ნახოთ გრ?ლ ადგ?ლას.

ატამ?

კომპოტებ?, მურაბებ?

ატმ?ს ნაყოფ? შე?ცავს 7-12% შაქარს, 0,08-1,02% მჟავებს, 0,5-1,2% პექტ?ნოვან ნ?ვთ?ერებას, ვ?ტამ?ნებს და სხვა სასარგებლო ნ?ვთ?ერებებს.

კომპოტ?: ატამ? მოთუთქეთ (ორ?-სამ? წუთ?თ ჩაყარეთ ცხელ წყალშ? და ამო?ღეთ), გაფცქვენ?თ, გაჭერ?თ შუაზე, ამოაცალეთ კურკა. ქვაბშ? ჩაყარეთ შაქრ?ს ფხვნ?ლ?, დაასხ?თ ორ? ჩა?ს ჭ?ქა ცხელ? წყალ? და გაადნეთ, ჩაამატეთ ატამ? და ადუღეთ.

საჭ?როა: ატამ? - 1 კ?ლოგრამ?, შაქარ? - 1,5 კ?ლოგრამ?.

მურაბა: ატამ? გავფცქვნათ და დავჭრათ მოზრდ?ლ ნაჭრებად. დავასხათ ც?ვ? წყალ? და რამდენ?მე საათ?თ გავაჩეროთ. შემდეგ მოვადუღოთ ს?როფ?, გავაც?ვოთ და ჩავყაროთ მასშ? ც?ვ? წყლ?დან ამოღებულ? ატმ?ს ნაჭრებ?. დავდგათ ცეცხლზე და ნახევარ? საათ? ვადუღოთ. გადმოვდგათ და გავაჩეროთ მეორე დღემდე. მეორე დღეს ?სევ შევდგათ ცეცხლზე და ვხარშოთ, ვ?დრე მზად არ ?ქნება. ხარშვ?ს დროს მოვხადოთ ქაფ?.

საჭ?როა: ატამ? (დაჭრ?ლ?) - 1 კ?ლოგრამ?, შაქრ?ს ფხვნ?ლ? - 1 კ?ლოგრამ?, წყალ? - 1 ჩა?ს ჭ?ქა.
მთელ-მთელ? ატმ?ს მურაბა: ოდნავ შემწ?ფებულ? სახრავ? ატამ? გავფცქვნათ და ხ?ს ჩხ?რ?თ რამდენ?მე ადგ?ლას ჩავჩხვლ?ტოთ. მოვათავსოთ შესაფერ?ს ჭურჭელშ?, მოვაყაროთ შაქრ?ს ფხვნ?ლ?, სამ?-ოთხ? საათ?თ ს?გრ?ლეშ? გავაჩეროთ, შემდეგ შევდგათ ცეცხლზე და ვხარშოთ, ვ?დრე მზად არ ?ქნება. ეს მურაბა უწყლოდ ?ხარშება, ატამ? თვ?თონ გამოყოფს საკმაო რაოდენობ?ს წვენს.

მსხალ?

კომპოტებ?, მურაბებ?

მსხალ? ბევრად უფრო მარგებელ?ა, ვ?დრე გვგონ?ა. ?ს გაჯერებულ?ა ორგანულ? მჟავებ?თ, ფერმენტებ?თ, უჯრედ?ს?თ, C,B1, P, PP ვ?ტამ?ნებ?თ, A პროვ?ტამ?ნ?თ, მ?კროელემენტებ?თ (მათ შორ?ს ?ოდ?თ), ნახშ?რწ@@@ბ?თ. ამასთანავე, მართალ?ა, ვაშლზე ტკბ?ლ? გვეჩვენება, მაგრამ შაქარ? მასშ? გაც?ლებ?თ ნაკლებ?ა, ვ?დრე ვაშლშ?. ანტ?ბ?ოტ?კ? არბუტ?ნ? მსხლ?ს წვენს ანტ?ბაქტერ?ულ თვ?სებას სძენს. მსხალშ? შემავალ? მჟავებ? განსაკუთრებ?თ სასარგებლოა ორსულთათვ?ს და მათთვ?ს, ვ?საც ს?სხლ?ს მ?მოქცევ?ს, ს?სხლძარღვებ?ს პრობლემებ? აქვს.

კომპოტ?: ოთხას? გრამ? შაქრ?ს ფხვნ?ლ? ჩავყაროთ ქვაბშ?, დავასხათ ოთხ? ჭ?ქა წყალ?, ავადუღოთ. ჩავყაროთ მასშ? გაფცქვნ?ლ? და დაჭრ?ლ? მსხალ?, როცა მო?ხარშება, გემოვნებ?სამებრ დავუმატოთ ვან?ლ? და ღვ?ნო, წამოვადუღოთ და გავაც?ვოთ (ასევე მზადდება ვაშლ?სა და ქლ?ავ?ს კომპოტ?ც).

მურაბა: მაგარ? მსხალ? გავთალოთ, დავჭრათ, დავასხათ ?მდენ? წყალ?, რომ ფარავდეს და დარბ?ლებამდე ვხარშოთ. სამურაბე ტაშტშ? ჩავყაროთ შაქარ?, დავასხათ მსხლ?ს ნახარშ? წვენ? და ავადუღოთ. ცხელ ს?როფშ? ჩავყაროთ მომზადებულ? მსხალ? და ნელ ცეცხლზე ვხარშოთ, ვ?დრე მზად არ ?ქნება.

საჭ?როა: მსხალ? - 1 კ?ლოგრამ?, შაქარ? - 1 კ?ლოგრამ?, მსხლ?ს ნახარშ? წვენ? - 1,5 ჩა?ს ჭ?ქა.

კომშ?

კომპოტებ?, მურაბებ?

ძალ?ან სასარგებლოა კომშ?. ?ს სავსეა ვ?ტამ?ნებ?თ, ნახშ?რწ@@@ბ?თ და სხვა სასარგებლო ნ?ვთ?ერებებ?თ. კომშ?ს ნახარშ?, კომპოტ? და მურაბ?ს წვენ? კარგ?ა ხველებ?ს დროს.

მურაბა: კომშ? გავრეცხოთ, გავთალოთ და დავჭრათ, ავადუღოთ წყალ?, ჩავყაროთ მასშ? დაჭრ?ლ? კომშ? და ვხარშოთ, ვ?დრე არ შერბ?ლდება. შემდეგ ქაფქ?რ?თ ამოვალაგოთ და ლანგარზე მოვათავსოთ.
კომშ?ს ნახარშ? წვენ? გადავწუროთ, ჩავასხათ შესაფერ ჭურჭელშ?, დავუმატოთ შაქარ? (1,5 ჩა?ს ჭ?ქა 1 კ?ლოგრამზე) და მოვხარშოთ ს?როფ?, შემდეგ ჩავაწყოთ შ?გ კომშ?ს ნაჭრებ? და დაბალ ცეცხლზე ვხარშოთ, ვ?დრე მზად არ ?ქნება.

საჭ?როა: კომშ? - 1 კ?ლოგრამ?, შაქარ? - 1 კ?ლოგრამ?, კომშ?ს ნახარშ? - 1,5 ჩა?ს ჭ?ქა

კატეგორია: მურაბა და მწნილი

პატივცემულო მომხმარებელო, თქვენ შემოხვედით როგორც დაურეგისტრირებელი მომხმარებელი, გთხოვთ დარეგისტრირდეთ და შემოხვიდეთ საიტზე თქვენი სახელით.

<
  • პუბლიკაციები: 348
  • კომენტარები: 801
  • ICQ: --
10 თებერვალი 2012 13:09

shorena

ციტატა
  • ჯგუფი: წევრი
  • რეგისტრაცია: 10.12.2011
 
საზამთროს მურაბა მ?ყვარს ბავშვობ?დან, ვგ?ჟდებ?...

wink
კომენტარების დამატება

სახელი:*
ელ-ფოსტა:*
კომენტარები:
შეიყვანეთ კოდი: *